Næringsdrivende

Næringsdrivende

Utgraving av tomter for næringsbygg

Opparbeiding av veier og parkeringsplasser
Opparbeiding av industriområder
Vann og avløpsarbeid
Utomhusarbeid
Tomter for kjøpesentre og blokkbebyggelse
Opparbeiding av byggefelt